Zapalenie przyzębia a poród przedwczesny

Zmiany poziomu hormonów płciowych u kobiet w ciąży mogą oddziaływać nie tylko na sam metabolizm tkanki dziąsła i odpowiedź układu odpornościowego w tym obszarze, ale również na profil mikrobiologiczny płytki poddziąsłowej – na korzyść Gram-ujemnych bakterii beztlenowych.
Jeżeli dołożymy do tego wszystkiego czynnik miejscowy, jakim jest płytka nazębna – mamy idealne warunki do rozwoju patologicznych zmian w przyzębiu, które jak pokazują badania kliniczne ostatnich lat, mogą być ważnym czynnikiem predysponującym do wystąpienia porodu przedwczesnego i urodzenia noworodka z niską masą ciała.

U kobiet, które urodziły przedwcześnie dziecko z niską masą urodzeniową szczególnie często obserwowano o wiele bardziej nasilone zmiany patologiczne w przyzębiu niż w przypadku kobiet, które urodziły o czasie. Jakby tego było mało to właśnie od tej pierwszej grupy pacjentek częściej izolujemy drobnoustroje w największym stopniu odpowiadające za aktywację niekorzystnej kaskady reakcji w przyzębiu.

Offenbacher i wsp. wykazali dużo wyższe stężenia DNA w kieszonkach przyzębnych wszystkich czterech uwzględnionych w badaniu potencjalnie patogennych bakterii dla zapalenia przyzębia właśnie u kobiet, które urodziły przedwcześnie (w stosunku do kobiet, które urodziły o czasie). Mitchell-Lewis i wsp. doszli do podobnych wniosków analizując DNA w pobranych z kieszonek przyzębnych próbkach dla 12 gatunków bakterii.

Zapalenie toczące się w przyzębiu,a co za tym idzie zmiana w stężeniu mediatorów reakcji zapalnej wynikającej z naturalnej odpowiedzi układu odpornościowego to z pewnością jeden z ważniejszych mechanizmów inicjacji porodu przedwczesnego. Bierzemy tutaj pod uwagę nie tylko obecność patogennej mikrobioty, której produkty metabolizmu mogą dostawać się do krwi i uruchamiać produkcję miejscowych cytokin prozapalnych, ale również aktywację układu odpornościowego w środowisku wewnątrzmacicznym przez mediatory zapalne pierwotnie wyprodukowane w odległym miejscu zakażenia – czyli w tym przypadku zaniedbanej jamie ustnej 

Offenbacher S et al.: Periodontal Infection as a Possible Risk Factor for Preterm Low Birth Weight. J Periodontol 1996

Offenbacher S et al.: Potential Pathogenic Mechanisms of Periodontitis – Associated Pregnancy Complications. Ann Periodontol 1998

Mitchell-Lewis D et al.: Periodontal infection and pre-term birth: early findings from a cohort of young minority women in New York. Eur J Oral Sci 2001

Sooriyamoorthy M, Gower DB.: Hormonal influence on gingival tissue: relationship to periodontal disease. J Clin Periodontol 1996

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *