LEK. DENT. OSKAR KACZMAREK 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prelegent na licznych szkoleniach dla lekarzy i dietetyków, propagujący holistyczne podejście do pacjenta. Autor publikacji w czasopismach specjalistycznych m.in. Food Forum, Forum Stomatologii Praktycznej. Wielki pasjonat układu immunologicznego błon śluzowych, specjalizujący się w tematyce mikrobioty jelitowej i doborze celowanych terapii mikrobiologicznych. W jego autorskich warsztatach wzięło udział już ponad 6 tysięcy osób!